• ToánLUYỆN TẬP CHUNGI. Mục tiêu:Làm được phép tính cộng trong phạm vi các số đã học , cộng với số 0.Làm các bài tập 1,2,4 .HSNK làm bài 3II. Các hoạt động dạy học:A.Bài cũ:(5’)Đọc bảng cộng trong phạm vi 4 ,5 ( 3 em )Viết vào các chỗ trống dấu < , >, ...
  • ToánLUYỆN TẬP I.Mục tiêu : Biết phép cộng với số 0, thuộc bảng cộng và biết cộng trong phạm vi cá số đã học.Làm các bài tập: 1,2,3 .II. Các hoạt động dạy học:A.Bài cũ: (5’)Gọi HS đọc bảng thuộc lòng bảng cộng trong phạm vi 3, 4, 5 .HS làm vào bảng ...
  • Tự nhiên xã hộiHOẠT ĐỘNG VÀ NGHỈ NGƠII.Mục tiêu:Kể về những hoạt động trò chơi mà em thích.Biết tư thế ngồi học , đi đứng có lợi cho sức khoẻ. Nêu được tác dụng của một số hoạt động trong các hình vẽ SGK.RKNS :kỷ năng tự nhận thức . Tự nhận xét các ...
Tài nguyên
Liên kết
Đang chờ cập nhật
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 10 : 1.659